یکشنبه 10 اسفند 1393
به سایت جهاد کشاورزی استان بوشهر خوش آمدید

خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

آغاز خرید توافقی محصول گوجه فرنگی در استان بوشهر93/12/6

آغاز خرید توافقی محصول گوجه فرنگی در استان بوشهر93/12/6

مهندس منوچهری رئیس سازمان جهاد کشاورزی از شروع خرید توافقی محصول گوجه فرنگی کشاورزان خبر داد . به گفته...